یكی از روشهای نوین و اثربخش بازاریابی، بازاریابی از طریق پست الكترونیكی است. در واقع پست الكترونیكی یكی از ابزارهای مجازی روش بازاریابی مســـتقیم یا همان Direct Marketing است. در شماره نوزدهم نشریه پنجره خلاقیت مصاحبه ای داشتم در خصوص روش ها و نكته های ایمیل ماركتینگ كه متن كامل آن در ادامه آمــده است.تحــقیقات نشان می دهد که در محیط اینـــترنت، بازاریابی از طریق ایمیـــل (email marketing) بعد از بازاریابی از طریق موتــورهای جـست و جو (Search Marketing) اثربخــش ترین روش بازاریابی بوده است. .  بازاریابی از طریق پست الکترونیک چه مزایایی نسبت به ارسال نامه های پستی به همراه دارد؟

بازاریابی از طریق پست الکترونیک در مقایسه با رسانه های سنتی دارای مزایای قابل توجهی است. برخی از این مزایا عبارتند از:

امکان ارسال پیام به مشتریان بالقوه و بالفعل با هزینه بسیار کم را فراهم می سازد. شما با صرف هزینه ناچیز میتوانید پیام خود را به مخاطبان بسیار زیادی ارسال کنید.

امکان ارسال پیام در زمان بسیار کوتاه در مقایسه با نامه های کتبی را فراهم می سازد. زمان ارسال و دریافت پیام های ایمیل قابل قیاس با نامه های مکتوب نیست. در این مسیر فاصله جغرافیایی هر قدر هم که زیاد باشد نقشی در افزایش زمان ارسال و دریافت ندارد.

علاوه بر این آماده ســـازی پیام و استــفاده عملی از این ابزار هم بسیارسریع و آسان است.

میزان اثربخشی پیام های فرستاده شده، کاملا قابل ردیابی و اندازه گیری است. شما به راحتی می توانید میزان اثربخشی پیام های ایـــمیلی خود را ردیابی کنید و موردارزیابی دقیق قرار دهید. برخلاف بازاریابی مبتنی بر وب سایت، پیام ها را می توان به تمام مشتریان به صورت سفارشی رساند. از جمله ویژگی های بازاریابی ایمیلی این است که متناسـب با سلیـقه و نیاز هر مخاطب می توان پیامی سفارشی تهیه و ارسال کرد.

ایجاد نتایج فوری در استفاده از این ابزار بسیار بیشتر فراهم است. با توجه به سرعت انتقال پیام های ایمیلی امکان بهره بردن از این ابزار برای کسب نتایج سریع و انجاماقدامات زودبازده فراهم شده است.

ما برای تبلیغات از طریق ایمیل راهکار های ثمر بخش، تجهیزات روز و تکنیک های کارآمدی را ارائه می دهیم.