افزایش یا بهبود اعتبار

اعتبار کسب و کار شما در بازار تابعی است از سهم بازار شما و میزان رضایت مشتریان فعلی شما از محصولات و خدمات شما. اگر اعتبار کسب و کار شما در بازار افزایش پیدا کند ، فروش بیشتر و در نتیجه درآمد بیشتری خواهید داشت.

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در کنار تبلیغات فیزیکی و چاپی می تواند کمک قابل توجهی به  کسب و کارها در معرفی موثر محصولات و خدمات آن ها به مشتریان بالقوه و در نتیجه افزایش سهم بازار آن ها بکند. 

استفاده از فناوری اطلاعات (IT) شامل  شبکه اینترنت و وب می تواند کمک قابل توجهی به کسب و کارها در برقراری روابط بلندمدت و اطلاع رسانی موثر و دو طرفه آن ها با مشتریان ، بکند که در این صورت امکانات موردنیاز برای آن کسب و کار به منظور افزایش دادن رضایت مشتریان از محصولات و خدماتی که به مشتریانش ارائه می دهد ، فراهم خواهد شد. 

 

برنامه ها و پروژه های بهبود اعتبار 

فعالیت های تبلیغات و بازاریابی که شما برای افزایش سهم بازار خود انجام می دهید و نیز فعالیت هایی که شما برای برقراری روابط بلندمدت با مشتریان خود انجام می دهید ، می توانند به صورت کوتاه مدت و مقطعی و بدون برنامه مشخص انجام بشوند و یا این که با برنامه و هدفمند باشند و به صورت پروژه هایی با برنامه زمان بندی و بودجه بندی مشخص تعریف بشوند.

فعالیت بی برنامه باعث خواهد شد که نتوانید از منابع و امکانات موجود خود به نحو مطلوب و بهینه استفاده بکنید و در نتیجه سرمایه های فعلی خود را به باد خواهید داد. بنابراین شما برای افزایش اعتبار خود در بازار نیاز دارید که برنامه ها و پروژه هایی را تدوین و طراحی بکنید و برای طراحی این برنامه ها و پروژه ها به مشورت با کارشناسانی نیاز خواهید داشت که تجربیات و معلومات کافی در زمینه های تبلیغات ، بازاریابی ، اطلاع رسانی ، برقراری روابط بلندمدت با مشتریان و نیز تکنیک ها و فناوری های تسهیل کننده این امور دارند. 

 

تجارت الکترونیک و خدمات الکترونیک

 شما ممکن است تصمیم داشته باشید که وارد دنیای تجارت الکترونیک بشوید و از اینترنت و شبکه های کامپیوتری برای فروش محصولات خود استفاده نمایید تا از طریق افزایش میزان دسترسی مردم به شما و محصولات شما ،  سهم بازار خود را افزایش بدهید . شما ممکن است تصمیم داشته باشید که بعضی از خدمات خود را به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه بدهید تا افراد بیشتری با سهولت بیشتری به خدمات شما دسترسی پیدا بکنند و نیز میزان رضایت مشتریان از دریافت خدمات شما افزایش پیدا بکند. برای این منظور شما به مشورت به کارشناسانی نیاز خواهید داشت که تجربیات و معلومات کافی در زمینه تجارت الکترونیک و سیستم های تجارت الکترونیک دارند.

 

کسب و کار الکترونیک و سازمان الکترونیک

شما ممکن است تصمیم داشته باشید که بعضی از فرآیندهای سازمانی و کسب و کار خود را الکترونیکی بکنید تا کارایی فرآیندهای کسب و کار خود را افزایش داده و هزینه های کسب و کار خود را کاهش بدهید. برای این منظور شما به مشورت به کارشناسانی نیاز خواهید داشت که تجربیات و معلومات کافی در زمینه کسب و کار الکترونیک ، سازمان الکترونیک و سیستم های نرم افزاری مربوطه دارند.

 

خدمات مشاوره گروه طراحان توران

گروه طراحان توران ، به طور حرفه ای و تخصصی در زمینه افزایش و بهبود اعتبار (Brand Building) ، طراحی برنامه ها و پروژه های تبلیغاتی و بازاریابی ، زیرساخت ها و سیستم های موردنیاز برای اطلاع رسانی موثر و برقراری روابط بلندمدت و موثر با مشتریان ، تجارت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان و کسب و کار و سازمان الکترونیک ، خدمات مشاوره ارائه می دهد. 

معلومات و تجربیات قابل توجه کارشناسان گروه طراحان توران در زمینه های فناوری اطلاعات ، طراحی گرافیک و چاپ و تکنیک های بازاریابی الکترونیک و کاربردهای آن ها در امور تبلیغات ، بازاریابی ، اطلاع رسانی ، برقراری روابط بلندمدت با مشتریان ، تجارت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک ، به شما کمک خواهد کرد که از سرمایه گذاری هایی که برای افزایش فروش و اعتبار کسب و کار خود در بازار انجام می دهید ، حداکثر نتیجه ممکن را به دست بیاورید . 

 

 بهره گیری از خدمات مشاوره گروه طراحان توران ، به شما کمک خواهد کرد که جواب سوالات زیر را پیدا بکنید:

1) تا چه اندازه و چگونه از تبلیغات چاپی برای امور تبلیغاتی و بازاریابی کسب و کار خود استفاده بکنیم؟

2) تا چه اندازه و چگونه از تبلیغات آنلاین و تکنیک های بازاریابی الکترونیک برای جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار استفاده بکنیم؟

3) تا چه اندازه و چگونه از فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری برای اطلاع رسانی و برقراری روابط بلندمدت با مشتریان استفاده بکنیم؟ 

4) یک وب سایت ، تا چه اندازه می تواند در افزایش اعتبار کسب و کار ما در بازار موثر باشد؟

5)  یک وب سایت مناسب و موثر در بهبود اعتبار کسب و کار ما ، چه مشخصات و ویژگی هایی بایستی داشته باشد؟

6) تکنیک های بازاریابی الکترونیک  ، تا چه اندازه می توانند به کسب و کار ما در جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار کمک بکنند؟

7) مناسب ترین روش ها و تکنیک های بازاریابی الکترونیک که ما می توانیم از آن ها برای افزایش سهم بازار کسب و کار خود استفاده بکنیم ، چه هستند؟ و به چه میزان نیاز داریم که در مورد هر یک از آن ها سرمایه گذاری بکنیم؟

8) سیستم های نرم افزاری تا چه اندازه می توانند به کسب و کار ما  در برقراری روابط بلندمدت و اطلاع رسانی موثر و دو طرفه با مشتریان کمک بکنند؟

9) مناسب ترین سیستم های نرم افزاری که ما می توانیم از آن ها برای بهبود فرآیندهای اطلاع رسانی کسب و کار و برقراری روابط بلندمدت با مشتریان ، استفاده بکنیم ، چه هستند؟

10) کدام بخش از خدمات کسب و کار خود را می توانیم به صورت الکترونیک به مشتریان ارائه بدهیم؟

11)  مناسب ترین سیستم های نرم افزاری برای ارائه خدمات الکترونیک کسب و کار ما چه هستند؟

12) کدام بخش از فرآیندهای سازمانی و کسب و کار خود را می توانیم به صورت الکترونیک انجام بدهیم؟

13)  مناسب ترین سیستم های نرم افزاری برای الکترونیکی کردن فرآیندهای سازمانی و کسب و کار ما چه هستند؟

14) آیا از وب سایت برای فروش محصولات خودمان استفاده بکنیم؟ و چگونه وارد دنیای تجارت الکترونیک بشویم؟

15) مناسب ترین سیستم های تجارت الکترونیک برای تجارت ما چه هستند؟

16)  یک لوگوی مناسب برای کسب و کار ما ، چه ویژگی هایی بایستی داشته باشد؟

17)   از چه نوع تبلیغات چاپی در چه زمانی و چه مکانی و به چه میزان برای امور تبلیغاتی کسب و کار خودمان استفاده بکنیم؟