ما سه حرفه ضروری برای تبلیغات موثر و همه جانبه را در یک گروه خدماتی جمع کرده ایم که عبارتند از: 1) طراحی وب سایت ، 2) طراحی گرافیک و 3) بازاریابی الکترونیک. به همین دلیل برای پیشبرد برنامه های تبلیغاتی شما به صورت همه جانبه و کامل آمادگی داریم.

طراحان گرافیک گروه طراحان توران ، به جنبه های مختلف طراحی گرافیک ، به صورت خلاقانه و با دیدگاهی کاملاً باز نگاه می کنند و همواره نیم نگاهی نیز به سبک ها و روش های متنوع موجود در دنیا در زمینه طراحی گرافیک دارند تا طرح هایی بروز ، جا افتاده ، موثر و سازگار با جنبه های مختلف نیازمندی ها و فعالیت های کارفرمایان و مشتریان ، ارائه بدهند.