طراحی اسلاید

اسلاید شو در تعریف کاربردی وب سایت ها ، به فضایی گفته می شود، عموما در صفحه اصلی وب سایت، مشتمل بر چندین تصویر، متن، ویدئو و ... که وظیفه اطلاع رسانی در مورد کارکرد وب سایت، موضوع فعالیت صاحب وب سایت ، ایجاد ارتباط مستقیم و بصری با موضوعات مهم وب سایت، تاثیر گذاری بر مخاطبان و جلب توجه آنان، جلوگیری از یکنواختی و خسته کننده بودن فضای وب سایت، زیبایی بخشیدن به فضای وب سایت و مسائلی از این دست را بر عهده دارد.

اهمیت طراحی یک اسلاید شو به لحاظ اندازه و موقعیت دید آن، تا جاییست که می تواند حتی طرح کلی وب سایت را نیز تحت تاثیر قرار داده و تاثیرات مثبت یا منفی ایجاد کند و از آنجا که عموما در صفحه اصلی وب سایت قرار داشته و جزو نخستین عناصر سایت نیز هست که با ورود به آن مشاهده می شود، باید در طراحی آن نکات بسیار مهمی لحاظ گردد.

توجه به رنگ، طراحی هماهنگ و متناسب با فضای وب سایت، رعایت اصول طراحی گرافیک وب و مباحث مرتبط با رنگ ها و اندازه ها در فضای وب، رعایت اصول زیبایی شناختی، کیفیت ، جاذبه و اندازه متناسب برای طرح های به کار رفته در فضای تعریف شده اسلاید شو، در نظر گرفتن اولویت و اهمیت مضامین و پرهیز از شلوغی بیش از حد آن، از جمله این مسائل است.

شما می توانید با طراحی تعدادی تصویر زیبا، کاربردی و جذاب برای اسلاید شو وب سایتتان ، طراحی وب سایت خود را به لحاظ کیفیت و جاذبه بصری ارتقاء دهید و ما می توانیم این امر را با رعایت مسائلی از قبیل مسائل یاد شده برایتان محیا کنیم.

 

 

 

نمونه کارها

نمونه اسلاید اول

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید

نمونه اسلاید