ست اوراق اداری

به مجموعه ای از اوراق یا اسنادی که در امور اداری و پرسنلی یک کمپانی یا سازمان جهت فعالیت های رسمی، غیر رسمی و یا تبلیغاتی، استفاده می گردد، اوراق اداری می گویند. این اوراق اغلب شامل، سربرگ، کارت ویزیت، پاکت نامه و یادداشت می شود، البته موارد دیگری نیز مانند فلش کارت ها، کارت های اعتباری،کارت های پرسنلی، پوشه، فاکتور و ... وجود دارد. که در مجموعه اوراق اداری آورده می شود، اما به دلیل عمومی نبودن، زیاد به آنها پرداخته نمی شود.

از آنجا که بنا بر دلایلی همچون زیبایی شناختی، هماهنگی و یکپارچگی هویت سازمانی، بهتر است این اوراق شبیه و متناسب با یکدیگر چاپ شوند به همین دلیل به آنها اصطلاحاً اوراق گفته می شود. طراحی این اوراق باید با توجه به رنگ سازمانی، فعالیت مجموعه موردنظر و ویژگی های آن و نیز تعداد رنگ های سفارش شده ( که در هنگام طراحی و خروجی گرفتن تاثیر گذار است) انجام پذیرد.

در طراحی اوراق اداری بهتر است از نوشتار با اندازه بزرگ استفاده نشود و فضای کافی برای اسنادی چون سربرگ و برگ یادداشت در نظرگرفته شود. از طرفی باید به مساله هماهنگی و ارتباط این اسناد با یکدیگر به لحاظ رنگ، عناصربصری و اندازه های آنها و متن به کار رفته در آنها توجه داشت.

 

 

برخی از نمونه کارها
شرکت یاقوت جام
شرکت یاقوت جام
محصولات کفپوش BSK
محصولات کفپوش BSK
شرکت DANDY MAN
شرکت DANDY MAN
مجموعه آکادمی هنر
SABA EARPHONE
SABA EARPHONE
موسسه بهاران تک