طراحی وب سایت آموزش الکترونیکآیا می خواهید خدمات آموزشی خود را در فضای مجازی وب (آنلاین) ارائه ، توسعه و یا بهبود بدهید؟ آیا می خواهید وارد دنیای آموزش الکترونیک بشوید و یا آموزش الکترونیک خود را توسعه و بهبود بدهید؟

 

آموزش الکترونیک ، بکارگیری فناوری آموزشی الکترونیک در یادگیری و آموزش می باشد.

آموزش الکترونیک ، به استفاده از ابزارهای مدرن از قبیل کامپیوترها ، فناوری های دیجیتالی ، رسانه های الکترونیکی ، وسایل و دستگاه های دیجیتالی متصل به شبکه و سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط به همراه سناریوهای یادگیری ، کاربرگ ها و تمرین های تعاملی اشاره می کند که یادگیری را تسهیل می کنند.  

 

ما می توانیم آموزشگاه آنلاین (اینترنتی) مورد نظر شما را مطابق با نیازمندی ها و یا با مشاوره کارشناسان آموزش الکترونیک ، طراحی و اجرا نماییم. همچنین ما می توانیم برای نیازمندی ها و ایده های آموزش الکترونیک شما ، راهکار نرم افزاری مناسبی یافته و آن را اجرا نماییم.

وب سایت آموزش الکترونیکی که ما طراحی می کنیم، به اساتید این قابلیت را می دهد تا به سرعت و به آسانی از تمرین هایی که به یاد گیری بیشتر دانشجویان کمک می کنند، استفاده کنند. شما اساتید می توانید آزمون های دلخواه خود را که دانشجویان از هر مکانی با استفاده از اینترنت به آن ها دسترسی خواهند داشت، طراحی کنید.

 

 

 

قابلیت های عمومی یک آموزشگاه آنلاین (وب سایت آموزش الکترونیک) به شرح زیر می باشد:

ش
عنوان
نوع قابلیت
توضیحات
1
تعریف دوره های آموزشی، دروس و مسیرهای یادگیری
عمومی
امکان تعریف دوره های آموزشی، دروس و مسیرهای یادگیری به همراه امکان ثبت نام و اشتراک کاربران در دوره های آموزشی با پرداخت مبلغ اشتراک در دوره ها و سپس ملاحظه دروس و طی مسیرهای یادگیری تنظیم شده برای آن ها.
2
طراحی وتنظیم انواع آزمون ها
عمومی
طراحی وتنظیم انواع آزمون ها شامل کوئیز، امتحان، ارائه و نظرسنجی. همچنین تنظیم مسیرهای یادگیری و بکارگیری مدل های ارزیابی یادگیری بر اساس SCORM 1.1, 1.2, 2004
3
طراحی انواع سوالات معمولی در آزمون ها
عمومی
طراحی انواع سوالات متداول در آزمون ها شامل سوالات چندگزینه ای، پر کردن جای خالی، پر کردن چندین جای خالی، سوالات چندجوابه، سوالات بلی/خیر، سوالات انتخاب صحیح/غلط، سوالات موافقم/مخالفم، سوالات انتخاب از لیست، سوالات با پاسخ کوتاه، سوالات با پاسخ بلند .
4
طراحی انواع سوالات پیشرفته در آزمون ها
پیشرفته
طراحی انواع سوالات پیشرفته در آزمون ها شامل سوالات تطبیق دادن، سوالات ریاضی و عددی، ارائه، SCORM، سوالات شبکه ای، سوالات انتخاب کننده وسوالات مرتب سازی.
5
انواع گزارش های مسیر یادگیری و میزان پیشرفت یادگیری
عمومی
انواع گزارش های مسیر یادگیری و میزان پیشرفت یادگیری شامل گزارش های یادگیری کاربران (دانش اموزان) ، گزارش های یادگیری دروس و گزارش های یادگیری دوره ها.
6
انواع گزارش های زمان سپری شده
پیشرفته
انواع گزارش های زمان سپری شده شامل ثبت نام در دوره ها، شروع درس، تکمیل درس، تکمیل دوره، دریافت گواهینامه تحصیلی، تکمیل آزمون، کاربران ثبت نام کرده و فعال ترین کاربران.
7
انواع گزارش های دروس
پیشرفته
انواع گزارش های دروس
8
انواع گزارش های دوره ها
پیشرفته
انواع گزارش های دوره ها
9
انواع گزارش های آزمون ها
پیشرفته
انواع گزارش های آزمون ها
10
انواع گزارش های گواهینامه ها
پیشرفته
انواع گزارش های گواهینامه ها
11
سایر انواع گزارش های پیشرفته کاربری، سیستمی و تراکنشی
پیشرفته
سایر انواع گزارش های پیشرفته کاربری، سیستمی و تراکنشی